Zissu LTD
מבוא לפרסום בפייסבוק | Zissu LTD

במהלך ספטמבר החלטנו לנצל את הימים האחרונים של הקיץ לעוד הרצאה לוהטת על פרסום בפייסבוק. מחקר מ2016 מגלה שהפלטפורמה המועדפת / האפקטיבית ביותר ליצירת הכנסה במכירה ללקוחות פרטיים באינטרנט היא לא אחרת מפייסובק:

ממש בגלל זה החלטנו לארגן במשרדים שלנו אירוע הכרות עם הפלטפורמה וללמוד יותר על מערכת ניהול הפרסומות של פייסבוק. למי שלא הגיע אל חשש, הקלטנו לכם את הכל:

 חלק ראשון:

חלק שני: